• S
 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
《蜻蜓之眼》映后学术对谈:新媒介电影及重混数据影像
来源: cafa.edu.cn   时间: 2022.10.5

 • 对谈嘉宾:陈卓 张文超

  展映时间:10月5日 下午 13:30—16:30

  展映地点:7号楼四层阶梯空间