• S
 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
讲座预告 | 对谈:“城市怪兽?大尾象与珠三角城市化”
来源: cafa.edu.cn   时间: 2017.3.14

 • 地点: 中央美术学院美术馆学术报告厅
 • 时间:2017年3月15日(周三) 19:00-21:00

 • 大尾象?这是新种动物?还是史前怪兽?其实,这是三四个在广州自称艺术家的年轻人,在1990年代初,给自己组织的一个“工作组”起的名字。他们原本想自称“大犀象”(或者是大笨象加上犀牛?),可是没人会写“犀”字,写成了“尾”字。