• S
 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
“钻石之叶——第二届全球艺术家手制书展”系列学术活动之一 西方书籍装帧的技术与审美
来源: cafa.edu.cn   时间: 2015.10.18

 • 地点: 中央美术学院美术馆学术报告厅
 • 时间:42295.645833
 • 人物:乔安娜•罗佳尔德

 • no info yet