• S
 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
国际艺术家系列谈之好博:从美术馆到艺博会丨预告
来源: cafa.edu.cn   时间: 2016.1.13

 • 地点: 中央美术学院美术馆学术报告厅
 • 时间:2016年1月13日 18:00
 • 人物:艾默格林与德拉塞特

 • 作为中央美术学院美术馆“国际艺术家系列谈”项目的首场讲座,艺术家组合艾默格林与德拉塞特将与UCCA馆长田霏宇展开对话,围绕“好博:从美术馆到艺博会”主题,并请现场听众共同参与讨论。