• S
 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
“2019艺术法国际论坛”与你探讨“艺术法与文化治理”
来源: cafa.edu.cn   时间: 2019.11.7

 • 论坛时间:

  2019年11月22日(会期一天)

  8:45签到,领取会议资料;

  上午9:00-12:35

  下午14:00-17:45

  论坛地点:

  中央美术学院北区礼堂


 • no info yet