• S
 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
讲座丨张雅静:印藏津梁——尼泊尔佛教美术
来源: cafa.edu.cn   时间: 2019.6.21

 • 主讲人:张雅静

  (故宫博物院副研究员)

  主持人:王云

  (中央美术学院人文学院副教授)

  时间:2019年6月21日(周五)18:30

  地点:中央美术学院5号楼A107

  主办:中央美术学院人文学院


 • no info yet