• S
 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
讲座预告 | 谁言“大美”? 从屈子高扬“自我”到海子转向“实体”——中国诗学一览
来源: cafa.edu.cn   时间: 2019.5.10

 • 主讲人:程广云(首都师范大学哲学系教授)

  主持人:王浩(中央美术学院人文学院教授)

  时间:2019年5月10日(周五)14:00-18:00

  地点:中央美术学院7号楼红椅子报告厅

  主办:中央美术学院人文学院


 • no info yet