• S
 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
讲堂预告 | 宋纪蓉:故宫文物医院
来源: cafa.edu.cn   时间: 2018.12.5

 • [主讲人]:宋纪蓉(故宫文物医院院长,故宫研究院副院长)

  [主持人]:王颖生(中央美术学院修复研究院院长,中央美术学院造型学院副院长, 中国美术家协会壁画艺术委员会主任)

  [讲座时间]:2018/12/05  18:00

  [讲座地点]:中央美术学院图书馆报告厅

  [主办单位]:中央美术学院修复研究院,中央美术学院造型学院


 • no info yet