• S
 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
苏珊•斯沃茨:个人历程
来源: cafa.edu.cn   时间: 2018.10.11

 • 中央美术学院美术馆二层A展厅

  展览时间: 2018.10.11 - 2018.11.04

  开幕时间: 2018.10.11 15:00

  主办机构: 德国波恩艺术与文化基金会|中央美术学院美术馆

  学术顾问: 范迪安

  艺术总监: 张子康

  策展人: 沃尔特.斯迈林


 • no info yet